Inbjudan till seminarium om:

Nyhet Publicerad Ändrad

Modernt krisstöd för drabbade och insatspersonal. Torsdag 14 april 2016 på Kyrkcenter Nygatan 23, Piteå.

Omvärldsbilden i och utanför Europa har förändrats. Nya hotbilder påverkar både individ och samhälle. Detta ställer förändrade krav på kunskap och större samverkan och gemensam strategi – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Seminariet kommer att fokusera på ny evidensbaserad kunskap om kriskommunikation och om trossamfundens insatser i samhällets krisberedskap. Seminariet kommer också att belysa betydelsen av att förstå och möta människor med olika etniska och religiösa bakgrunder i krissituation.

Program

  • 08.30–09.00 Registrering och kaffe.
  • 09.00–10.15 Hur reagerar människor på det som händer. P-O Michel
  • 10.15–10.30 Paus
  • 10.30–12.00 Psykologisk första hjälp vid kritiska situationer Hur kommunicerar man effektivt med individer och organisationer. P-O Michel
  • 12.00 – 13.00 Lunch
  • 13.00 – 14.30 Förstå och möta människor med olika etniska och religiösa bakgrunder i krissituation. Örjan Wallin
  • 14.30 – 15.00 Kaffe
  • 15.00 – 16.00 Trossamfundens betydelse för samhället när det inträffar omvälvande förändringar och kriser. Örjan Wallin

Medverkande

Per Olof Michel; Tidigare försvarsöverpsykiater och programdirektör för Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP vid Uppsala universitet. Arbetar idag vid Psykiatridivisionens FoU-enhet i landstinget i Värmland. Vice ordförande i Svensk katastrofmedicinsk förening, SKMF, medlem i European Society for Traumatic Stress Studies, ESTSS samt International Society for Traumatic Stress Studies, ISTSS.

Örjan Wallin: Handläggare för krisberedskapsfrågor vid nämnden för statligt stöd till trossamfunden SST, tidigare präst i Svenska kyrkan.

Målgrupp

Vård och omsorg, räddningstjänst, polis, skola, arbetsförmedlingen, flyktingsamordnare, kyrka/trossamfund samt övriga som är intresserade.

Information

Seminarieavgiften är 750 kronor exkl. moms per seminarium. I avgiften ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Kursintyg utfärdas.

Betaniastiftelsen bedriver non profit-verksamhet inom vård och omsorg med särskilt fokus på utbildningar och är medlem i riksorganisationen Famna (www.famna.org).

Välkommen!

Anmälan

Anmälan sker via hemsidan www.betaniastiftelsen.nu

Sista anmälningsdag den 1 april 2016 Inbjudan till seminarium om Modernt krisstöd för drabbade och insatspersonal 14 april 2016, Kyrkcenter Nygatan 23, Piteå Piteå