Publikframgång för kyrkans program

Nyhet Publicerad Ändrad

SM-veckans koncept med att förena idrott och kultur blev lyckat. Kyrkans program var en del av det officiella programmet och lockade stor publik.

Folkfest! Annat kan inte sägas om SM-veckan som ägde rum i Piteå 25-31 januari. På idrottssidan tävlade 16 idrotter och på kultursidan fylldes programmet med konserter, föreläsningar och träffpunkter.

Kyrkans program bestod av föreläsningar i Kyrkcenter, kvällskonserter i Piteå kyrka och musikandakter i Havsbadskyrkan. En annan viktig mötesplats blev förstås också den kåta som kyrkan reste vid målområdet på Lindbäcksstadion. Vid kyrkans tält fanns det möjlighet att grilla korv och pinnbröd och kaffe serverades över öppen eld. En träffpunkt för familjen! Scouter från närliggande byar samarbetade med kyrkan och fanns vid stora delar av helgen på plats i kyrkans tält, och vissa sov till och med över i kåtan.

Konserterna i Piteå kyrka blev en publikframgång, vilket även gällde för föreläsningarna i Kyrkcenter med biskop Hans Stiglund och tidigare elitskidåkaren Niklas Jonsson. Musikandakterna i Havsbadskyrkan bjöd på finstämda stunder, fyllda av eftertanke och sköna toner.

För programmet på SM-veckan samarbetade Svenska kyrkan med EFS och Piteå kristna råd.

Tack all publik som kom på kyrkans programpunkter!

Tack alla anställda, förtroendevalda och volontärer!
Tack Piteå kommun för gott samarbete!
Tack Älvsby folkhögskola och Älvsby skidgymnasium för er närvaro vid kyrkans tält på Lindbäcksstadion!

  • Biskop Hans Stiglund
  • Niklas Jonsson
  • Kören C & Hör
  • Kören Arctic Light
  • Kören Hortlax Gospel
  • Gruppen Vaimo
  • Dennis Lundqvist och Lars Sjöstedt
  • Familjerna Sandlund och Gösta Degerman
  • Rainer Lind och Mats Björk
  • Sofiakören

Tack alla medverkande

Bilder från Havsbadskyrkan

Familjerna Sandlund och Gösta Degerman

Rainer Lind och Mats Björk.