Grävarbete vid Piteå kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

På grund av tidigare driftsstörningar på elnätet i centrala stan genomför Pite energi för närvarande ett förstärkningsarbete. Grävningarna passerar bland annat kyrkbacken och slänten nedanför Piteå kyrka.

På grund av tidigare driftsstörningar på elnätet i centrala stan genomför Pite energi för närvarande ett förstärkningsarbete. Förstärkningsarbetet innebär dels utgrävningar från Sundsgatans parkering (nedanför Piteå kyrka) till Stadsfjärden, dels att gamla kablar ska ersättas med nya.

Grävningarna passerar bland annat kyrkbacken och slänten nedanför Piteå kyrka. Gångvägen fram till huvudentrén är för tillfället avstängd, men kraftiga plåtar kommer att placeras ovanför utgrävningen. Övriga gångvägar till Piteå kyrka (från Nygatan och Sundsgatan) fungerar som vanligt.  

Enligt Pite energi kommer arbetet att vara färdigställt inom cirka en månad.