Förändringar på Hedens kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Piteå församling kommer på Hedens kyrkogård att anlägga ny minneslund och askgravlund.

Vecka 34 inleds arbetet med att anlägga minneslund och askgravlund på Hedens kyrkogård vid Johannes döparens kapell. Arbetet beräknas pågå ända fram till vintern. Förhoppningen är att allt ska vara färdigt hösten 2016.

Vi ber om förståelse för eventuella störningar som detta kan medföra.

Frågor?
Kontakta Stefan Lindgren, kyrkogårds- och fastighetschef
0911-27 40 15
stefan.lindgren@svenskakyrkan.se