Kyrkorådsnytt juni

Nyhet Publicerad Ändrad

Här får du kort information från kyrkorådets senaste sammanträde 16 juni.

Senaste Kyrkorådsnytt!

Vill du läsa protokollet i sin helhet, med underlag och bilagor, finns det på församlingsexpeditionen på Kyrkcenter, Nygatan 23.Kopia på protokollen finns också i vänstermenyn under  Kyrkofullmäktige och kyrkoråd.