Du står i fokus!

Nyhet Publicerad Ändrad

2-4 oktober är det dags för Ideellt forums Idédagar i Umeå. Dagarna ger dig som volontär inom Svenska kyrkan inspiration och fördjupning.

Volontärer, förtroendevalda och anställda står i fokus under Idédagarna som i år äger rum 2-4 oktober i Umeå. Konferensen håller till i Tegs kyrka, strax söder om Umeå älv.

Utöver de större samlingarna innehåller Idédagarna möjligheter till mindre sammanhang där deltagarna får ta del av andras erfarenheter. Utbytet sker både i organiserad form (exempelvis valbara seminarier) och vid spontana möten.

Nu har du som är aktiv volontär i Piteå församling möjlighet att delta på Idédagarna. Meddela ditt intresse till Ulla Rehnström, diakon och volontärsamordnare, senast 28 augusti på 0911-27 41 13 eller ulla.rehnstrom@svenskakyrkan.se

Obs! Begränsat antal platser. Församlingen har möjlighet att skicka ett visst antal aktiva volontärer.

Programmet innehåller ett stort utbud av seminarier, föredrag och träffpunkter. Medverkar gör bland andra Jonas Bromander, tidigare chef för Svenska kyrkans analysenhet, som beskriver några av de förutsättningar han identifierat för att öka det ideella engagemanget i Svenska kyrkan. Åsa Nyström, stiftsadjunkt vid Uppsala stift, föreläser under rubriken ”Strukturer som frigör” om att en av de viktigaste utmaningarna för samordningen av ideellt engagemang är att skapa goda strukturer som möter den ideelle från rekrytering till avslut.

Mer information om Idédagarna

Mer information finns också på Ideellt Forums Facebooksida.