Gudstjänst förenade två språk

Nyhet Publicerad Ändrad

Föreningen av två språk lade grunden för Tillsammansgudstjänsten som ägde rum i Piteå kyrka torsdag 14 maj på teckenspråkets dag.

Tillsammansgudstjänsten torsdag 14 maj genomfördes till största delen på teckenspråk och taltolkades av Annalena Norberg, diakon och stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete. I andra delar av gudstjänsten fick deltagarna lära sig att teckna bland annat Herrens frid. I samband med gudstjänsten var ljusa tyger upphängda för fönstren i Piteå kyrka, detta för att motverka motljus. För en del döva med synnedsättning kan motljus nämligen försvåra avläsning.

För Anna Yttergren, präst och teckenspråkig medarbetare i Piteå församling, var det viktigt att genom gudstjänsten visa teckenspråket och ge hörande möjlighet att bli nyfikna på teckenspråk genom att få se det användas.
– Det kändes också viktigt att ge döva möjligheten att få vara ambassadörer för sitt språk, säger Anna Yttergren.
Piteå församling har sedan en tid tillbaka inlett samarbete med Piteå dövförening, som deltog genom bland andra Bittan Johansson, Jan Nyström och Sofia Nilsson.
– Det känns viktigt att församlingsbor möts över språkgränser och får fira gudstjänst på sitt hjärtas språk tillsammans. Och i samma rum. Där och då kommer vi till Gud med vår bön och vår lovsång. Där och då möter Gud oss, säger Anna Yttergren.

Viktor Fredriksson, präst i Piteå församling, deltog genom torsdagens gudstjänst i sin andra teckenspråkiga gudstjänst. Han tecknade bland annat syndabekännelsen, förlåtelsen och välsignelsen.
– Välsignelsen är bland det finaste man kan ge någon, så jag är glad att jag kan teckna den. Men det ger mersmak. Jag vill lära mig mer. Teckenspråket gör också något med mig som hörande. Det ger mig saker att reflektera över, bland annat hur jag använder språket och kroppen. 

Efter gudstjänsten bjöds det på sallad, pajer och fika på Kyrkcenter. I programmets avslutande del föreläste Desirée Öberg, biblioteksassistent på Piteå stadsbibliotek och tidigare teckenspråks- och dövblindtolk, om sina erfarenheter från att växa upp med en döv bror och om betydelsen av dövidentitet. Desirée Öbergs föreläsning berörde även hur synen på döva förändrats över tid och hur hon studerat teckenspråk. En programpunkt som lyfte teckenspråkets viktiga ställning som ett eget språk.

Medverkade vid gudstjänsten gjorde även Katarina Häggmark och Rainer Lind.

Text och foto: Magnus Borg