Öjeby kyrka renoveras

Nyhet Publicerad Ändrad

Från 1 september 2015 stängs Öjeby kyrka för en längre tids renovering. Kyrkan beräknas vara färdigrenoverad efter påsken 2016.

Renoveringen av Öjeby kyrka äger rum 1 september till och med påsken 2016. Syftet med renoveringen är att upprätthålla och bevara kyrkans interiör, inte att förändra den.
– Senaste större renoveringen av Öjeby kyrka ägde rum i början på 1960-talet. Med kommande renovering är det dags att förhöja både ytor och färger i kyrkans interiör, säger Stefan Lindgren, kyrkogårds- och fastighetschef.  

I och med att kyrkan hålls stängd för renovering kommer gudstjänster att hållas på Margretelund i Öjebyn. Begravningsgudstjänster kommer att hållas i församlingens andra gudstjänstlokaler.  

Renoveringen av Öjeby kyrka har beviljats i samråd och med tillstånd av länsstyrelsen i Norrbotten.  

För vidare information vänligen kontakta:
Stefan Lindgren, kyrkogårds- och fastighetschef i Piteå församling
Tel. 0911-27 40 15
E-post: stefan.lindgren@svenskakyrkan.se