Parkeringen vid Församlingsgården beläggs med stenmjöl.
Foto: Camilla Arvidsson

Asfalt byts ut mot stenmjöl

Nyhet Publicerad

Sedan måndagen den 25 september har arbetet med att ta bort asfalten för att ersätta den med stenmjöl pågått på bilparkeringen vid Församlingsgården. Arbetet beräknas vara slutfört före helgen.

Anledningen till bytet är att den gamla asfalteringen var så ojämn, och att det samlades stora mängder vatten i alla svackor på grund av att avrinningen var dålig.