Foto: Magnus Borg

Nytt på Heden: askgravlund och minneslund

Nyhet Publicerad Ändrad

Piteå församling har under en tid anlagt askgravlund och minneslund på Hedens kyrkogård i Böle. Nu står dessa färdiga.

Arbetet med att anlägga askgravlund och minneslund på Hedens kyrkogård i Böle är så gott som färdigt. Anläggningarna är gjorda för framtida behov och för att Piteå församling ser en ökning av kremeringar. Vid anläggningen av askgravlunden och minneslunden har stor hänsyn tagits till den omkringliggande skogsmiljön.

minneslund och askgravlund - vad är skillnaden?

En minneslund är en gemensam grav där gravsättningen av askan sker anonymt. Anhöriga får inte vara med när askan strös ut eller grävs ned. Platsen för askan markeras inte heller. En askgravlund liknar minneslund, men med skillnaden att anhöriga har rätt att närvara när askan grävs ned.

Se bildcollaget nedan. Klicka på bilden längst till vänster för att starta bildcollaget.