Överluleå kyrka före renoveringen våren 2017.
Foto: Camilla Arvidsson

Nu ska den stora ”fläcken” på Överluleå kyrkas klocktorn bort!

Nyhet Publicerad

I sommar ska Överluleå kyrka få en välbehövlig ansiktslyftning, med både utvändigt som invändigt underhåll. Kyrkan kommer att hållas stängd under hela renoveringstiden, och det planeras för en högtidlig återinvigning till första advent i december.

Den 15:e maj stängs Överluleå kyrka för renovering. Under tiden som arbetet i kyrkan pågår kommer gudstjänster och kyrkliga handlingar, som vigslar, dop och begravningar, att hållas i Församlingsgården eller i någon av de andra kyrkorna och kapellen inom Svenska kyrkan i Boden.

- Det är glädjande att vi nu äntligen får påbörja renoveringen av kyrkan. Under tiden kommer vi att försöka hitta bra lösningar för alla de som önskar dop eller vigsel. Jag är övertygad om att det kommer att fungera bra, och kanske upptäcker man nu våra andra kyrkor och lokaler till livets stora högtider, säger Svenska kyrkan i Bodens kyrkoherde Hans Johansson.

Det utvändiga underhållet av Överluleå kyrka innebär att fönstren ska målas och att klocktornet ska återställas i ett välputsat skick. Klocktornet kommer även att beläggas med ett vattenavvisande skikt, som i fortsättningen ska skydda fasaden mot uppkomsten av nya fuktskador liknande dem som syns på tornet idag.

Invändigt kommer det att ske förändringar av både mer och mindre synlig karaktär för besökaren. Bland annat tas den främre bänkraden på båda sidor om kyrkans mittgång bort i syfte att öka tillgängligheten och ge större utrymme för körsångare och annan musik- eller barnverksamhet. Trägolvet ska slipas och lackas om. Belysningen på olika platser kommer att förbättras, samtidigt som kontrollbordet för ljus, ljud och klockringning också får en ny placering i kyrkorummet. De ursprungliga koppardörrarna till skrudkammaren och sakristian på vardera sidan om det stora koret kommer att tas fram igen, och läktarorgeln samt kororgeln kommer att rengöras. Slutligen rengörs stenväggarna, inklusive de två stora muralmålningarna av bildkonstnären Simon Sörman, rena från smuts och beläggningar.

Årets renovering av Överluleå kyrka blir den första större renoveringen sedan 1980, då kyrkan bland annat fick sitt nuvarande färgrika altarskåp.

- Historiskt sett har renoveringarna skett med ganska regelbundna intervaller. Förarbetet inför denna renovering har varit grundligt och tagit flera år att slutföra. Varje tid har satt sin prägel på kyrkan och behoven har också varierat under kyrkans historia. Det viktiga med denna renovering är att vi får en kyrka som håller för framtiden, och som också bär vidare de traditioner som kännetecknar kyrkan i Boden, säger Hans Johansson.