Karin Johannesson 2017
Foto: Camilla Arvidsson

Rum för reformation

Nyhet Publicerad

De senaste dagarna har det varit många besökare på Församlingsgården i Boden. Visst känner ni till exempel igen Karin Johannesson? Tillsammans med henne har de anställda i Svenska kyrkan i Boden och dess grannförsamlingar följt i Luthers fotspår och reflekterat kring vad det betyder att reformera.