En hälsning i juletid

Nyhet Publicerad

Med en önskan om att vi alla ska få tid för varandra, tid för att bara vara en stund, tid för att mötas och prata, och då inte bara om det ytliga i livet utan tid för att prata om det som berör oss på djupet, kommer här en julhälsning från Svenska kyrkan i Bodens kyrkoherde Hans Johansson.