Nu inleder kyrkorna Juluppropet

Nyhet Publicerad

Den 14 december startade Juluppropet för att samla in namnunderskrifter för tre krav till regeringen. Uppropet är ett initiativ av Sveriges kristna råd där bland andra Svenska kyrkan ingår. – Det känns väldigt viktigt och naturligt att vi som kyrkor gör det här i samband med julen, säger Hans Stiglund, biskop i Luleå stift.

Under 2015 sökte över 70 000 barn skydd i Sverige, med eller utan familj, och möttes av generositet och omsorg. I juni 2016 röstade riksdagen för en ny, restriktiv asyllagstiftning vilket gör att människor på flykt riskerar att beskrivas som en social och ekonomisk belastning, ett problem som bör lösas utanför Sveriges gränser.
Genom Juluppropet vill medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd, SKR, förmå den svenska regeringen att arbeta för en mer human migrationspolitik.
– I våra församlingar möter vi signaler om att många asylsökande har det svårt och man har en oro kring de här förändrade reglerna som skapar bekymmer för många. Det här behöver vi uppmärksamma, säger Hans Stiglund, biskop i Luleå stift.

Tre krav till regeringen

Juluppropet vill ge regeringen tre krav: att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att praktiska hinder mot familjeåterförening ska undanröjas, samt att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.
– Vi nu ser tydliga konsekvenser av att beslutet i juni blev så illa som vi trodde. Otryggheten ökar och hur ska man då orka integreras i Sverige när allt man kan tänka på är hur man ska kunna få kontakt med föräldrar eller barn som finns där bomberna faller? Erfarenheten visar att en viktig faktor för lyckad integration är att få vara med sin familj, familjen har betydelse för att känna trygghet, säger Lena Lindström, stiftsdiakon i Luleå stift.

Bakgrund

Bakom uppropet står Sveriges kristna råd, SKR, där 26 medlemskyrkor, bland andra Svenska kyrkan, finns med. År 2005 genomförde SKR Påskuppropet, vilket samlade 160 000 namnunderskrifter för en humanare flyktingpolitik.

Mer information

juluppropet.se kan man läsa mer och skriva under namninsamlingen. Juluppropet pågår fram till den 31 januari, därefter lämnas de insamlade namnen över till regeringen.