Foto: Ewa Almqvist/IKON

Program för Trettondedag jul

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu är tiden när vi sjunger några av våra mest välkända och älskade melodier. Välkommen till Trettondedag jul i Piteå församlings kyrkor - din kyrka!

Gudstjänster Trettondedag jul 2017

fredag 6 januari

Högmässa kl. 11.00 i Öjeby kyrka  
Kyrkoherde Mats Björk. Sång och musik av familjen Nilsson. Insamling till julkampanjen Låt fler få fylla fem.   

Gudstjänst kl. 11.00 i Piteå kyrka
Nils Nordenstorm och Anna-Karin Jonsson samt Maria Gustafsson.  

Gudstjänst kl. 11.00 i Infjärdens kyrka
Lars Dahlbäck. Sång av Ulrika Stenlund och Ewa Edström. Kyrkkaffe.

Gudstjänst kl. 11.00 i Furubergskyrkan
Ola Marklund och Rainer Lind. Sång av Vise män. Missionskollekt. Kyrkkaffe.

För fullständigt program - se kalender och predikoturer.