Kyrkklockorna vill uppmana till bön för folket i Syrien.
Foto: Emma Dahlbäck

Kyrkklockorna ringer för folket i Syrien

Nyhet Publicerad

Som ett tecken på Svenska kyrkans bön och omtanke för Syriens krigsdrabbade folk kommer Piteå församling att ringa i kyrkklockorna varje vardag klockan 17.00, fram till FN-dagen den 24 oktober.

Kyrkklockorna i Öjeby kyrka och Piteå kyrka kommer att ringa varje vardag klockan 17.00, då arbetsdagen slutar för många i samhället. Ljudet ska verka som en påminnelse om den fruktansvärda situationen för folket i Aleppo och på andra platser i Syrien.

Initiativ från Finland

Det var den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som började med klockringningarna, ett initiativ som också tagits an av svenska församlingar.

FN-bönen

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet. 
Det är vår uppgift att göra den till en planet 
där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan 
eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap 
för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull. 
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu, 
så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet 
kan bära namnet människa.