Foto: Camilla Arvidsson

Svenska kyrkan för hela Boden

Nyhet Publicerad

Mer rörlig personal, mindre sårbarhet, större ekonomiska resurser och bred tillgång till kompetens, teknik, service och arbetsmetoder i alla församlingar. Det är förhoppningarna med ett nytt gemensamt pastorat för Överluleå, Sävasts, Gunnarsbyns och Edefors församlingar.

Svenska kyrkan ska bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. I takt med att befolkningsdemografi, ut- och inflyttningar påverkar vårt samhälle ändras också förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete och behoven både i stad och på landsbygd. Svenska kyrkan i Boden och Edefors möter denna utveckling med att ta ett samlat grepp med en önskan om att bilda ett pastorat som inrymmer alla Svenska kyrkans församlingar inom kommunens gränser. Sävasts och Gunnarsbyns församlingar ingår sedan tidigare i Bodens pastorat tillsammans med Överluleå. Det som blir nytt är att Edefors församling också kommer med på skutan. Med detta följer flera fördelar för alla berörda, där varje församling kan ge och få utifrån sina styrkor och behov.

- Frågan är inte på något sätt ny, vi har pratat mycket om det här och har en gemensam grundsyn att göra det med medlemmarnas bästa för ögonen. Nu känner vi att tiden är mogen och att det är ett naturligt steg att ta, konstaterar Lennart Åström, kyrkoherde i Edefors församling, Harads.

Kyrkofullmäktigemöte för Edefors församling och för Bodens pastorat i maj 2016.
Tidigare i år beslutade de respektive kyrkofullmäktige för Edefors församling och nuvarande Bodens pastorat att skicka ärendet till Luleå stiftstyrelse för beslut. Foto: Camilla Arvidsson

Tillsammans med kyrkoherde Hans Johansson i nuvarande Bodens pastorat ser han positivt på det som nogsamt påtalas inte är en sammanslagning, utan ett nybildat pastorat, med en förhoppning om att skapa något som blir ännu bättre för alla berörda.

- Ett pastorat för hela Boden innebär både ett personellt och ekonomiskt större grepp som ger tillgång till mer resurser, större ekonomiska muskler och fördelar för oss alla, säger Hans Johansson.

- Till exempel har vi i glesbygden inte möjlighet att ha en hel tjänst för alla delar inom kyrkan. Att kunna nyttja en diakon vissa dagar eller i perioder i ett gemensamt större pastorat skulle betyda mycket för oss, säger Lennart Åström.

De som jobbar i de mindre församlingarna kan å sin sida bidra med sina spetskompetenser på flera orter, ingå i ett större kollegialt utbyte, och ansvara för vissa administrativa insatser för hela pastoratet. Inom kyrkogårdarna kan gemensamma investeringar göras för stora och dyra maskiner, fastighetsfrågor kan samordnas och så vidare.

Text: Anna Bergström, Nordskribenten

Svenska kyrkan för hela Boden.

Bakgrund:

I maj beslutade kyrkofullmäktige för Edefors församling samt kyrkofullmäktige för Bodens pastorat att lämna in en ansökan om att få bilda ett nytt gemensamt pastorat för hela Bodenområdet. Nu i slutet av september beslutade stiftsstyrelsen för Luleå stift att bevilja denna ansökan, vilket innebär att ett nytt pastorat bildas från och med den 1 januari 2018 och att det nya Bodens pastorat då omfattar Edefors, Gunnarsbyns, Sävasts och Överluleå församlingar.