Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Höstens första sinnesromässa

Nyhet Publicerad

Höstens första sinnesromässa äger rum söndag 16 oktober kl. 18.00 i Piteå kyrka. Välkommen till en mässa med delande och sång.

Sinnesromässa - Tema "Sinnesro". En  enkel mässa med musik, bön, ljuständning och delande. 

Anna-Karin Jonsson, Karin Lundberg, Anna-Carin Roos. Minikören under ledning av Bernt Kurkkio. Per Vestin, sång. Länkarna bjuder på kaffe och fika med pizzabullar.

Välkommen!