Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Björkar tas bort på Öjeby kyrkogård

Nyhet Publicerad

Arbetet med att ta bort gamla björkar på Öjeby kyrkogård inleds vecka 26.

Vecka 26 inleds arbetet med att ta bort gamla björkar på Öjeby kyrkogård. Björkarna är i dåligt skick och har börjat påverka den gamla kyrkogårdsmuren. Nya björkar kommer att planteras efter sommaren. Åtgärden är planerad och beviljad från länsstyrelsen.

För frågor, vänligen kontakta Stefan Lindgren, kyrkogårds- och fastighetschef
0911-27 40 15
stefan.lindgren@svenskakyrkan.se