Foto: Magnus Aronson

Vad har tron och kyrkan betytt för dig i ditt liv?

Nyhet Publicerad Ändrad

Jag tvivlar väldigt sällan på Gud. Det händer i stort sett aldrig. Jag kan känna mig besviken på Gud och det händer många gånger att jag inte förstår Gud. Men tvivlar på Guds existens, det gör jag inte. Så har det varit hela mitt liv.

När jag ser tillbaka på mitt liv finns det en plats som jag alltid återvänt till och det är kyrkan. Kyrkan är en plats som har varit otroligt viktig för mig. Till kyrkan, i gudstjänst och andakt, har jag fått komma som jag är. Jag har haft med mig mina funderingar och tankar, mina besvikelser och tillkortakommanden, min glädje och min sorg, men jag har alltid fått plats i kyrkan därför att kyrkans Herre, Jesus, tål allt detta.  

Att Jesus tål att bli testad, funderas på, skriken till, skrattas med, är en av de absolut viktigaste erfarenheter jag gjort. Den erfarenheten har lärt mig att Jesus inte sviker mig, utan går vid min sida oavsett vad jag har att komma med för dagen. Det handlar inte om hur jag mår eller vad jag just nu har i mina tankar. Det handlar om att Gud, Jesus, är och har omsorg om mig.

 

 

Foto: Alex & Martin

Men kyrkan har också varit, och är, en plats för ständig reflektion. I kyrkan, och i det den vill förmedla, får jag reflektera över mitt sätt att leva och vara, och sedan låta världens ljus, Jesus, genomlysa det.  Och fastän allt i mitt liv inte riktigt klarar genomlysningen alla gånger, så finns där inte förbannelse och avvisande från Jesus, utan i kärlek till mig, en önskan om förändring, omvändelse och ett nytt sätt att se på saker och ting.

I det kristna budskapet finns något för all mångfald som finns i livet men det är upp till mig om jag vill låta Jesus få den platsen att han får genomsyra alla mina val, värderingar och prioriteringar. Jag kommer aldrig att bli perfekt, men jag har Jesus som backar upp mig och vill hjälpa mig att komma på rätt väg om och om igen. Och detta är jag så otroligt tacksam för.

Jag kan många gånger undra över var jag hade varit om jag inte hade haft min tro och kyrkan. Vad vet jag? Det jag vet är att jag är skapad, alltid sedd och evigt älskad av Jesus.

Detta har varit, och är, min bön och livlina varje morgon då jag slår upp mina ögon: Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis. 
Jes 50:4

Vid pennan

Mikael Dapefrid, pedagog i Svenska kyrkan i Boden