Vill du vara med i formandet av framtidens gudstjänster i Piteå kyrka?

Nyhet Publicerad Ändrad

Härmed inbjuds du till en gudstjänstgrupp som syftar till att utvärdera det gudstjänstliv som varit i Piteå kyrka, men allra främst blicka framåt, med öppenhet för Guds ledning, kyrkans tradition och vår samtid.

Det är en balansgång som inte är helt enkel.

När?     13 oktober kl.18.30-20.00
Var?     Stora salen i Kyrkcenter, Nygatan 23

Första kvällen kommer att handla om gudstjänsten och vårt gudstjänstutbud och – om vi hinner – våra agendor. Sannolikt kommer vi att behöva ytterligare en eller ett par träffar framöver kring detta övergripande arbete. 

Ta gärna med dig andra som du tror/vet är intresserade.  

Du är så välkommen!    

Sven-Bertil Grahn, präst och gudstjänstsamordnare i Piteå kyrka

3 november
17 november

Kommande träffar: