Foto: Paul Jeffrey/ACT

Biskopar från norr vädjar: ”Välkomna medmänniskor som är på flykt”

Nyhet Publicerad Ändrad

I den gemensamma uppmaningen vill biskop Hans Stiglund, biskop Samuel Salmi och metropolit Elia vädja om medmänsklighet i den svåra flyktingsituationen som i dag påverkar oss alla.

Det är svårt att ta in att vi idag ser de största flyktingströmmarna som Europa upplevt sedan andra världskrigets slut för 70 år sedan. Cirka 60 miljoner människor är på flykt, majoriteten är internflyktingar i sitt eget land och resten flyr desperat över gränserna. De flesta flyr till något grannland och en del av dessa, kanske en knapp miljon, söker sig till Europa.

Flyktingarnas situation påverkar oss alla och Jesu ord i Matteusevangeliet 25:35 är idag aktuella och utmanande: ”Jag var hemlös och ni tog hand om mig.”

Vi uppmanar därför alla att välkomna medmänniskor som är på flykt och att samverka med goda initiativ som redan görs av kyrkor, församlingar, organisationer och privatpersoner.

Vi uppmanar också varje troende till bön, enskilt och i församlingens gudstjänster.

Biskop Hans Stiglund, Svenska kyrkan i Luleå stift
Biskop Samuel Salmi, Oulu stift i Finlands evangelisk-lutherska kyrka
Metropolit Elia, Oulu ortodoxa stift