KyrkorådsNytt

Nyhet Publicerad Ändrad

Här hittar du kort information från det senaste Kyrkorådet. Vill du läsa protokollet i sin helhet, med underlag och bilagor, finns det på Församlingsgården, Strandplan 25.

Feriearbetande ungdomar till sommarens våffelbruk i Gunnarsbyn

Gunnarsbyns församling har under flera år bedrivit våffelbruk under några veckor av sommaren. Detta är mycket uppskattat bland församlingsborna men även av tillresta turister, hemvändare och övriga kommunmedborgare.

Caféet drivs av medlemmar från den internationella gruppen och av kyrkvärdarna i Gunnarsbyn, men det behövs fler personer för att hinna med caféet och Rättvisehandeln. Kyrkorådet har därför beslutat att under veckorna 26-28 och 29-31 år 2015 anställa feriearbetande ungdomar i åldern 16-17 år.

Foto: Alex & Martin/IKON

Gravsyn på kyrkogårdarna

Gravsyn kommer att genomföras den 18-19 augusti 2015.

Det innebär att Begravnings- och fastighetsutskottet tillsammans med kyrkogårdsföreståndaren kommer att granska om gravplatserna är i ett ordnat och värdigt skick. Gravägare av gravplatser som bedöms vara uppenbart vanvårdade eller ha bristfällig skötsel, kommer att bli underrättade. 

Ett barns gravsten.
Foto: Maria Svensk