Foto: Magnus Aronson/IKON

Dessa mina minsta

Nyhet Publicerad Ändrad

Nyligen har man startat ett nytt projekt inom Luleå Stift. Det heter ”Dessa mina minsta” och syftet är att kartlägga vad Svenska kyrkan i Boden, Skellefteå och Kiruna gör i nuläget för de asylsökande barnen på orten, samt vad de skulle kunna tänkas göra framöver.

Projektet skall ge stöd och råd till den verksamhet som redan finns, men även vid start av ny verksamhet: Vad skall man göra? Vilka möjligheter har man att samverka externt och internt? Kan och bör man bygga upp en tolkbank? Hur sker samarbetet med andra religiösa organisationer?

Projektet startade lokalt den 1 mars. Tre projektanställda på 50 % vardera finns i de tre områdena, som är utvalda just för att flest asylsökande inom Luleå stift finns där.

Projektet pågår till den 31 december 2016 och i Boden är det prästen Anna Nilsson som är ansvarig.