KyrkorådsNytt

Nyhet Publicerad Ändrad

Här hittar du kort information från det senaste Kyrkorådet. Vill du läsa protokollet i sin helhet, med underlag och bilagor, finns det på Församlingsgården, Strandplan 25.

Kyrkliga utsmyckningar till Församlingsgården

Den stora salen i Överluleås församlingsgård ska få en tydligare kyrklig profil än vad den har idag. Den kommer därför att smyckas med en ikon av konstnären Lilian Johansson och ett kors i trä.

Rekrytering av organist

Organist Carl Anders Markström kommer att gå i pension till sommaren och just nu pågår rekryteringsprocessen för att hitta hans ersättare. Sista ansökningsdag är den 27 februari 2015.

Ny församlingsinstruktion på gång

Under 2014 pågick arbetet med den nya församlingsinstruktionen för Svenska kyrkan i Boden. Församlingsinstruktionen är det styrdokument som all verksamhet i kyrkan vilar på och särskilt fokus ligger på kyrkans grundläggande uppgifter – att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.  Den behandlar även verksamhet på andra språk än svenska och barnens perspektiv utifrån en så kallad barnkonsekvensanalys. Den nya församlingsinstruktionen har granskats av Domkapitlet i Luleå stift som konstaterade att vägvalen och inriktningsbesluten är tydliga och beskrivna på ett bra sätt. Det behövs emellertid en del kompletteringar och justeringar innan instruktionen är färdig att tas i bruk under 2015.

Underhåll av Överluleå kyrka

I maj är det planerat att en konsult ska påbörja ett arbete med att kartlägga, projektera och upphandla underhåll och renovering av Överluleå kyrka både invändigt och utvändigt. 

Överluleå kyrka med kyrkogården i förgrunden.
Foto: Camilla Arvidsson