Foto: Camilla Arvidsson

Internationell konferens i Boden

Nyhet Publicerad Ändrad

Omkring 150 deltagare samlades i lördags i Boden för att deltaga på Luleå stifts Internationella konferens. Med gäster från bland annat Tanzania, Norge, Uppsala och Västerås blev dagen en lyckad mötesplats för de internationellt intresserade i stiftet.

Temat för konferensen var ”Tillsammans för livet” och dagen fokuserade på hur den världsvida kyrkan numera även finns på ett lokalt plan och på hur kyrkan kan ta hand om de rikedomar som människor från andra sammanhang för med sig. Svenska kyrkan har ofta, medvetet eller omedvetet, sett sig själv som initiativtagare till internationellt gränsöverskridande missions- och utvecklingsarbete. Men idag ser verkligheten annorlunda ut. 

– I nästan alla våra församlingar har folk från världens alla hörn börjat synas, ta plats, vilja ta del av en gemenskap och bidra till att kyrkan förnyas. Initiativet till gränsöverskridande är inte längre hos oss utan sker idag genom de händelser och handlingar som vi dagligen får ta del av genom nyheter och kontakter, säger Roger Marklund som är internationell sekreterare i Luleå stift.

– Bara i Boden finns många nationaliteter och troende från både andra kristna sammanhang och andra religiösa sammanhang, och det kan medverka till en förnyelse av kyrkan som vi inte riktigt hade tänkt på. I det ligger utmaningen som vi lyfte fram under den här dagen, säger Roger Marklund.

Forskaren Anne Kubai pekade på den utmaning som Svenska kyrkan står inför när församlingar alltmer befolkas av människor från andra kulturer.
Forskaren Anne Kubai pekade på den utmaning som Svenska kyrkan står inför när församlingar alltmer befolkas av människor från andra kulturer. Foto: Camilla Arvidsson
Enligt prästen och Mellanösternkännaren Håkan Sandvik är kristendomen den mest växande religionen i världen just nu.
Enligt prästen och Mellanösternkännaren Håkan Sandvik är kristendomen den mest växande religionen i världen just nu. Foto: Camilla Arvidsson
Biskop Hans Stiglund höll i konferensens avslutande sändningsmässa i Överluleå kyrka.
Biskop Hans Stiglund höll i konferensens avslutande sändningsmässa i Överluleå kyrka. Foto: Camilla Arvidsson
Temat för årets Internationella konferens var "Tillsamman för livet", vilket även är namnet på det nya missionsdokumentet från Kyrkornas världsråd.
Temat för årets Internationella konferens var "Tillsamman för livet", vilket även är namnet på det nya missionsdokumentet från Kyrkornas världsråd. Foto: Camilla Arvidsson