Meny

Vreta klosters församling

Välkommen till Vreta klosters församling! Här kan du fira gudstjänst, fika på caféet, sjunga i kör eller träffas på någon av alla de mötesplatser som finns i församlingen.

Klosterhusets Café

Vi har stängt för säsongen men kanske har du tur att vi har öppet en stund just när du är på besök. Varmt välkommen till Vreta klosters kyrkby!

Mathjälpen

Under den pågående pandemin har de som är över sjuttio år eller på annat sätt hör till en riskgrupp uppmanats att stanna hemma. 

Många har redan löst det praktiska med hjälp av släktingar, vänner, grannar eller hjälpsamma handlare och företagare. Den rådande krisen har inte bara fört med sig mörker. Vi ser också ljusglimtar när människor osjälviskt ställer upp för varandra. Det har vi stor anledning att vara glada över: Alla människor som gör goda gärningar är Guds medarbetare. Men om du behöver hjälp med t. ex. matinköp kan du höra av dig till oss, så skall vi försöka hjälpa till.

Mathjäpen finns i hela Linköpings kommun och samordnas av Linköpings domkyrkopastorat, men det går också att ringa direkt till Vreta klosters församling på tel: 013-680 54.

Bild: Gemma/Unsplash
Emil Stenhammar, kyrkoherde Vreta klosters församling Bild: Katarina Blyme

Om gudstjänstlivet i Vreta klosters församling under pågående pandemi

Vi följer noggrant rapporteringen och de råd, riktlinjer och nya regler som kommer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vårt eget hållningssätt kommer därför att behöva uppdateras kontinuerligt. Nya order kan kräva skyndsamma beslut om nya förhållningssätt.
Vi fortsätter att fira gudstjänst. Det är vårt grundläggande uppdrag att göra, även under svåra situationer. Gudstjänstlivet har alltid ansetts ovärderligt, även under pestutbrott eller i krig. Vi följer givetvis de regler som finns och anpassar oss efter detta.

Därför gäller följande:

Gudstjänsterna firas på utsatt och förannonserad tid. Maximalt deltagarantal är 50 personer. Den präst som leder gudstjänsten ansvarar för att detta följs. Bedömningen är att våra kyrkorum kan rymma våra gudstjänstdeltagare med sådan marginal att inte trängsel behöver uppstå. Vi håller avstånd – när vi går in i kyrkan, man tar sin egen psalmbok och agenda, i kyrkbänken, när man går fram till kommunionen osv. Vi sätter upp anslag om hygien med mera synligt i kyrkorummet. Handsprit finns tillgängligt.

Prästen informerar före klockringningen om hur vi gör praktiskt. I mässan utväxlas ingen fridshälsning med kroppskontakt, tjänstgörande präst tvättar noggrant händerna innan altaret dukas och spritar dem dessutom innan sakramentet delas ut, det görs under en gestalt, prästen dricker endast själv ur kalken.

Allt kyrkfika utgår.

Vi har lyft ansvaret från våra ideella, som är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp. Ingen som tillhör en riskgrupp skall tjänstgöra som kyrkvärd, textläsare, gudstjänsttekniker etcetera. Vi agerar däremot inte ”polis” genom att avvisa personer från gudstjänsten. Däremot kan till exempel präst eller diakon på ett pastoralt klokt och omsorgsfullt sätt försöka avråda någon från att delta just nu.

Vi försöker hålla kontakt (telefon, epost, Facebook) med dem som inte kommer till våra gudstjänster. Vi präster är generösa med predikomanus, vi delar gärna ut eller skickar hem till någon och lägger ut på hemsidan. 

Allhelgonakyrkan är som vanligt öppen för bön, andakt och besök.
I Vreta kloster kyrka ber vi dagligen laudes och vesper. Kyrkan har nu förlängd öppettid till klockan 21, då vi ber completorium.

Emil Stenhammar,
kyrkoherde i Vreta klosters församling
2020-04-03

En hälsning från Young Voices

Den här sången skulle kören Young Voices ha sjungit i Stjärnorps kyrka, men på grund av coronaviruset är körsången inställd. Vi vill gärna dela med oss av sången Mod och dess text som passar så bra just nu. 

Young Voices på körläger

Mod till att leva, handla och vara,
mod i en röst med styrkan att svara.
Buren av sanning, sedd i din kärlek skingras min rädsla,
Gud, ge mig mod.

Mod till att möta hjälplösa stunder,
vila i trösten, tro på ditt under.
Buren av sanning, sedd i din kärlek skingras min rädsla,
Gud, ge mig mod.

Text: Åsa Hagberg. Musik: Nadja Eriksson. Wessmans musikförlag.

Hälsningar från Young Voices
via körledare Karin

Dop

Vi firar gudstjänster.
Vi fortsätter hålla dop, bröllop och begravningar.

Men med anledning av coronaviruset blir det andra förändringar i vår verksamhet och ett antal sammankomster kommer att ställas in. Detta kan ske med kort varsel,
så håll dig gärna uppdaterad genom att titta i kalendariet på våra hemsidor
och i appen kyrkguiden. Informationen uppdateras fortlöpande.

Du kan även ringa expeditionen tel 013-636 58
måndag, tisdag och torsdag 9.30-11.30 och 13.00-15.00.