Foto: Anette Steen

Vreta klosters församling

Välkommen till Vreta klosters församling! Här kan du fira gudstjänst, fika på caféet, sjunga i kör eller träffas på någon av alla de mötesplatser som finns i församlingen.

Kommande gudstjänster

Torsdag 15 april-Torsdag 22 april

VRETA KLOSTERS KYRKA
Vardagar:
Laudes kl 8.00. Vesper kl 17.00.
Helgdagar: Laudes kl 9.00. Vesper kl 18.00.

Fredag 8.30 Mässa
Lördag 17.45 Orgelmusik
Söndag 11.00 Högmässa

ALLHELGONAKYRKAN
Söndag 11.00 Mässa
Onsdag 9.00 Mässa

STJÄRNORPS KYRKA
Söndag
16.00 Gudstjänst
Torsdag 22 april 18.30 Vardagsgudstjänst

LJUNGS KYRKA
Fredag 15.00 Mässa

Lördagsorgel i Vreta klosters kyrka!

Musiken börjar lördagar kl 17.45 och följs omedelbart av vesper/helgsmålsbön.
Planen är att det i år blir 25 lördagar med orgelmusik, alltså fram till och med 25 september då det blir ”Time to say goodbye” för denna säsong.
Varje program har något slags röd tråd. En gång i månaden blir det musik av Johann Sebastian Bach, varje månad får också något franskt klinga. En del tyska ”tungviktare” presenteras också: Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Johannes Brahms och Max Reger. Midsommardagen ägnas helt åt svensk sommarmusik.
Max 8 deltagare (under rådande omständigheter). Anmäl dig till församlingsexpeditionen månd, tisd och torsd 9.30-11.30 och 13.00-15.00 på tel 013-636 58.
Med reservation för ändringar.

Välkommen till en stunds orgelmusik och följande vesper!

https://www.facebook.com/vretakloster/videos/313887276823573

 

 

Det här gäller i Vreta klosters församling tills vidare

Med anledning av regeringens restriktioner för att begränsa smittspridningen av Covid-19 gäller följande i Vreta klosters församling - beslutat av vik kyrkoherde Magnus Fröhler efter samråd med medarbetare och förtroendevalda.

Gudstjänster:
Vi öppnar upp för gudstjänster under påskhelgen och kommer att tillämpa föranmälan då maxantalet besökare är 8 stycken.
På grund av maxantalet är vår ambition att vi fördelar platserna solidariskt.
Du anmäler dig på tel 013- 636 58 måndag–tisdag och torsdag 09.30–11.30 och 13.30–15.00. Fredag 26 mars 09.30–11.30.
Några av våra gudstjänster ämnar vi sända digitalt. Se närmare info på vår hemsida eller ring ett samtal. Med reservation för eventuellt ändrade restriktioner.

- Dop och vigslar firas i den mån antalet deltagare ej överstiger åtta, tjänstgörande ej inräknade.

Begravningsgudstjänsterna:
- Begravningsgudstjänster hålls med ett maximalt deltagarantal om tjugo personer,
tjänstgörande ej inräknade.

Övrig verksamhet:
- Viss övrig verksamhet pausas fortsatt under denna tid. 
- Inga av kyrkans lokaler hyrs eller lånas ut. Det gäller även minnesstunder.

Ljungsbro, uppdaterad text 25 mars 2021
Magnus Fröhler
Vik Kyrkoherde

Vill du prata med någon?

Coronapandemin kan leda till ensamhet och många frågor. Behöver du ha någon att prata med hör av dig. Det kan vara ett samtal om väder och vind, om ensamhet, teologiska funderingar, eller praktisk hjälp.

Församlingens diakon och präster erbjuder samtal (kostnadsfritt). Samtal sker under tystnadsplikt.

Ibland är det skönt att få tala med någon som har tystnadsplikt som gör det möjligt att ta upp de frågor du bär på djupet och inte kan eller vill dela med andra. Du bestämmer själv vad du vill tala om – relation, sorg, hälsa eller annat som tynger dig.

Diakon Britta Karlsson, 013-680 54
Präst Magnus Fröhler, 013-666 74
Präst Ingrid Holmgren, 013-23 32 12
Präst Joakim Hultén, 013-622 04
Präst Sebastian Söderberg, 076-104 41 20
Kyrkoherde Emil Stenhammar, 013-638 72