Foto: Anette Steen

Vreta klosters församling

Välkommen till Vreta klosters församling! Här kan du fira gudstjänst, fika på caféet, sjunga i kör eller träffas på någon av alla de mötesplatser som finns i församlingen.

Tiden 24 november 2020 t.o.m. 22 december 2020 i Vreta klosters församling

Med anledning av regeringens nya restriktioner för att begränsa smittspridningen av Covid-19 gäller följande i Vreta klosters församling - beslutat av kyrkoherde Emil Stenhammar efter samråd med medarbetare och förtroendevalda.

Gudstjänster:

-  Inga offentliga gudstjänster, konserter eller motsvarande kommer att äga rum i våra kyrkor.

- På ordinarie gudstjänsttider kommer kyrkklockorna att ringa i våra kyrkor,
tjänstgörande präst eller diakon firar en enkel gudstjänst/andakt med bön och förbön.

- Dop och vigslar firas i den mån antalet deltagare ej överstiger åtta, tjänstgörande ej inräknade.

Begravningsgudstjänsterna:

- Begravningsgudstjänster hålls med ett maximalt deltagarantal om tjugo personer,
tjänstgörande ej inräknade.

Digital andakt och morgonbön:

- Varje söndag lägger vi ut en kort inspelad digital andakt på Hemsidan och Facebook.

- En livesänd morgonbön kommer att läggas ut onsdagar kl 09.00.

Övrig verksamhet:

- All övrig planerad verksamhet pausas under denna tid. Det gäller även Ljungsbro café
& Second hand. Hansgårdens förskola berörs dock inte av detta beslut.

- Inga av kyrkans lokaler hyrs eller lånas ut. Det gäller även minnesstunder.

- En digital adventskalender kommer att erbjudas via församlingens hemsida och
Facebook.

Ljungsbro, uppdaterad text 24 november 2020
Emil Stenhammar
Kyrkoherde

Vill du prata med någon?

Coronapandemin kan leda till ensamhet och många frågor. Behöver du ha någon att prata med hör av dig. Det kan vara ett samtal om väder och vind, om ensamhet, teologiska funderingar, eller praktisk hjälp.

Församlingens diakon och präster erbjuder samtal (kostnadsfritt). Samtal sker under tystnadsplikt.

Ibland är det skönt att få tala med någon som har tystnadsplikt som gör det möjligt att ta upp de frågor du bär på djupet och inte kan eller vill dela med andra. Du bestämmer själv vad du vill tala om – relation, sorg, hälsa eller annat som tynger dig.

Diakon Britta Karlsson, 0722-36 50 54

Präst Magnus Fröhler, 0706-60 44 43

Präst Joakim Hultén, 0724-50 81 00

Kyrkoherde Emil Stenhammar, 0707-26 38 72