Foto: Anette Steen

Vreta klosters församling

Välkommen till Vreta klosters församling! Här kan du fira gudstjänst, fika på caféet, sjunga i kör eller träffas på någon av alla de mötesplatser som finns i församlingen.

Vill du prata med någon?
Coronapandemin kan leda till ensamhet och många frågor. Behöver du ha någon att prata med hör av dig. Det kan vara ett samtal om väder och vind, om ensamhet, teologiska funderingar, eller praktisk hjälp.

Församlingens diakon och präster erbjuder samtal (kostnadsfritt). Samtal sker under tystnadsplikt.

Ibland är det skönt att få tala med någon som har tystnadsplikt som gör det möjligt att ta upp de frågor du bär på djupet och inte kan eller vill dela med andra. Du bestämmer själv vad du vill tala om – relation, sorg, hälsa eller annat som tynger dig.

Diakon Britta Karlsson, 013-680 54
Präst Magnus Fröhler, 013-666 74
Präst Ingrid Holmgren, 013-23 32 12
Präst Joakim Hultén, 013-622 04
Präst Simon Ragnar, 0730-36 50 54
Kyrkoherde Emil Stenhammar, 013-638 72