Foto: Magnus Aronsson /IKON

Vad går medlemsavgiften till?

Genom din kyrkoavgift bidrar du bland annat till att flera tusen personer i alla åldrar kan delta i Vreta klosters församlings gudstjänster, mötesplatser och konserter. Du stödjer även församlingens diakonala arbete samt Svenska kyrkans internationella arbete. Tack för ditt stöd!

Du bidrar till...

 • att församlingen kan fira gudstjänst varje vecka vilket hjälper många att tolka livet och ger kraft att orka med vardagen.
 • att människor kan få stöd och hjälp när livet känns tungt eller krisar.
 • ett rikt musikliv med en rad barn-, ungdoms- och vuxenkörer samt instrumentalensembler. 
 • att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla. I församlingen finns förskola, barngrupper, konfirmand- och ungdomsgrupper och arbete i skolorna.
 • att församlingen kan driva ett café som kan vara en mötesplats och bidra till ett levande centrum i Ljungsbro.
 • att kyrkorna underhålls och till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter.
 • att människor i Sverige, så väl som ute i världen ges möjlighet till ett värdigt liv. Därför finns sjukhuskyrkor och familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och soppkök.
 • att Svenska kyrkan kan finnas för grannen som blivit sjuk på Gran Canaria och för kusinen som är au-pair i London, med ett extra hem och en mötesplats
 • att Svenska kyrkans internationella arbete kan hjälpa utsatta människor på plats, till exempel i svält- och naturkatastrofer och krigsområden.
Kyrkan kan ge stöd när livet känns tungt. Foto: IKON

Som medlem har du rätt att...

 • få en kyrklig vigsel.
 • få en kyrklig begravning.
 • rösta i kyrkovalet om du har fyllt 16 år och kunna bli vald om du har fyllt 18 år.
Foto: Linda Mickelsson /IKON