Någon sänker en bebis ner i dopfunten medan prästen håller sin hand på barnets huvud.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop i Vreta klosters församling

Dopet är en Guds gåva till oss. Det är ett tecken på att vi är älskade av Gud. Gud vill dela vårt liv, vår död och vårt liv efter döden.

Dop i Vreta klosters församling

Kyrkor

Vreta klosters kyrka, Allhelgonakyrkan, Ljungs kyrka, Stjärnorps kyrka och Flistads kyrka hör till Vreta klosters församling. De är alla möjliga att döpa barnet i.

Tider

Församlingens doptider är lördagar 12.00, 14.00 och 16.00, samt i gudstjänsterna på söndagarna. Gudstjänstschema finns i kalendern på startsidan.

Här hittar du ordningen för dopgudstjänst.

Dopdräkter finns att låna av församlingen. Kontakta expeditionen för att få se dem också boka.
Dopdräkter finns att låna av församlingen. Kontakta expeditionen för att få se dem också boka.

Dopkaffe

I samband med dopet finns möjlighet att kostnadsfritt låna någon av församlingshemmen för dopkaffe. Stefans­gården, Bergs församlingshem, Ljungs församlingshem, Flistads församlingshem och Stjärnorps sockenstuga finns att välja mellan. Boka på församlingsexpeditionen i samband med dopbokningen.

Dopdräkt

I församlingen finns flera dopdräkter att låna. Säg till vid bokningen om du önskar se på dräkterna och ­eventuellt låna en.

Boka dop

Dop bokas på församlingsexpeditionen i Ljungsbro, tel. 013-636 58 eller ­vretaklosters.forsamling@svenskakyrkan.se. Då har du också möjlighet att ställa ­frågor om praktiska ting. Dopet är gratis.

Du kan också fylla i detta intresseformulär så tar personalen på expeditionen kontakt med dig.

Välkomnande

I församlingens gudstjänster ber man för de nydöpta.

 

Vad betyder dopet?

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. Det är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang – den som döps blir en del av den världsvida kyrkan.

Man kan döpas i alla åldrar i livet, men i Svenska kyrkan är det vanligast att man döps som barn.

Löftet

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det.

Sakrament

Många tror därför att dopet bara är en namngivningscermoni

Dopet är ett av kyrkans sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling instiftad av Kristus, där Gud genom jordiska medel ger människan en del av det himmelska livet. Det kristna dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den helga Andens namn. Dopet gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om.

Medlemskap i Svenska kyrkan

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte, men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

Barnets namn 

I barndopet säger prästen barnets namn högt och tydligt. Kanske är det första gången släkt och vänner hör det. Många tror därför att dopet bara är en namngivningscermoni, men dopet rymmer så mycket mera. Dopet är ett tecken på att ditt barn hör ihop med Gud som aldrig överger någon. I dopet finns ett löfte om att Gud är med under livets alla dagar, avsett vad som händer.

En stor familj 

"Vi välkomnar dig in i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan."

I dopet hälsas barnet välkommen in i en större familj än den allra närmaste. För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. 

Dopet följs av konfirmationen vid 14-15 års ålder, där man bekräftar sitt dop. Döper man sig som vuxen brukar konfirmation ske samtidigt.

Vill du veta mer? Ring gärna någon av våra präster!

Präster