Foto: Hanna Hummelbo

Öppen förskola 0-5 år

Öppna förskolan är en mötesplats för barn och deras föräldrar. Vid varje tillfälle samlas vi för gemenskap, fri lek och en liten sångstund.

Fredagar 9.30-12.00 i Bergs församlingshem.