Foto: Linda Mickelsson/IKON

Behöver du stöd?

Kyrkan finns för dig när livet känns svårt. Här erbjuds samtal, själavård, hembesök, sjukbesök och viss ekonomisk hjälp.

Någon att prata med

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov när livet inte blivit som man tänkt sig. Till kyrkan kan man kostnadsfritt komma och prata om precis vad som helst.

#vardeljus i Svenska kyrkan

Varje sexuellt övergrepp är oacceptabelt och kan vara en brottslig handling. Sexuella övergrepp strider mot kristen människosyn och när övergreppen begås av kyrkliga medarbetare strider det dessutom mot kyrkans uppdrag.

Diakonigrupp

Församlingen har också en diakonigrupp vars uppgift är att fira födelsedagar och göra hembesök.

Anställda

Här finns kontaktuppgifter till de anställda i församlingen.

Diakoni

Kyrkans sociala arbete.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.