Foto: www.pixabay.com

Syförening

I Vreta klosters församling finns en syförening.

Vreta klosters kyrkliga syförening

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och återkommer när vi kan återuppta våra träffar.

En förening med stolta anor; den bildades redan den 18 maj 1866!

Medlemmarna träffas som regel första tisdagen i månaden 14.00-16.00 i Bergs församlingshem. Under hösten arrangeras en basar där behållningen går till Svenska kyrkans internationella arbete.

Kontakt:
Inga Mörk, 0730-97 28 38