Foto: Stur Lahrin

Askgravlund vid Vreta klosters kyrka

Nu finns en askgravlund vid Vreta klosters kyrka.

Vad är en askgravlund?

Askgravlunden ett gemensamt gravområde, där askurnor av lätt förgängligt material gravsätts av kyrkogårdsförvaltningen, utan att läget markeras. Till skillnad från en minneslund får anhöriga närvara vid gravsättningen av askan.

Den avlidnes namn graveras på en namnbricka som monteras på den gemensamma gravvården vid den aktuella askgravlunden. Man betalar endast en engångskostnad per gravsättning för urnan, namnskylt med gravyr och montering samt skötseln av den gemensamma gravvården.

I likhet med minneslunden får de anhöriga smycka med snittblommor i griftegårdens vaser och ljus på särskilt anvisad plats.

Upplåtes utan gravrätt.

Priser och villkor

(Priserna gäller ävan Flistads askgravlund)
25 år kostar 4 500 kr och inkluderar:

 • Namnbricka
 • Gravyr
 • Skötsel av gravområde
 • Urna, lätt nedbrytbart material

Övriga bestämmelser:

 • Brickan får innehålla två rader; för- och efternamn, födelsedatum och dödsdatum.
 • Brickan ska ha enhetligt typsnitt.
 • Plats av bricka på minnesstenarna bestäms av kyrkogårdsförvaltningen.
 • Kyrkogårdsförvaltningen äger rätt att omplacera brickor om behov skulle uppstå.
 • Brickorna jämnt fördelas på samtliga stenar och önskemål om plats ska tillmötesgås om möjligt.
 • Efter 25 år tas brickan bort för destruktion. Brickan klipps sönder och går till återvinning.
 • Snittblommor får endast sättas i särskilda vasställningar och ljus i särskilda ljusställningar.
 • Kyrkogårdsförvaltningen svarar för nedgrävning av urna på en anonym plats på gräsmattan. Anhöriga kan få närvara.
 • En askgravplats gäller 25 år.
 • Avtal ska upprättas gällande regler.