Foto: www.pixabay.com

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till församlingsexpedition, anställda och kyrkorådet. Du kan också se församlingens Facebooksida.

Medlem i Svenska kyrkan

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också att anmäla att man önskar bli medlem.

Kontakt församlingsexpeditionen

Svenska kyrkan i Vreta klosters församling 

Besöksadress: Löjtnantsgatan 1, 585 71 Ljungsbro
Postadress: Vreta klosters församling, Box 64, 585 07 Ljungsbro
Telefon: 013-636 58
Epost: vretaklosters.forsamling@svenskakyrkan.se
Org.nr: 252004-2637

Öppettider: 

Ni når oss på telefon 013-636 58 under expeditionstiderna nedan.
Måndag, tisdag och torsdag 9.30-11.30 och 13.00-15.00

                 Kyrkorådets ledamöter

                 Ordförande: Ola Mårtensson, Ljungsbro, 070-348 38 16 
                 Vice ordförande: Ann-Marie Lind, Ljung, 073-048 69 05  
                 Märta Karlsson, Vreta kloster, 070-819 84 66 
                 Albert De Haan, Flistad, 070-590 20 85 
                 Sture Lahrin, Ljungsbro, 013-653 56 
                 Petra Pihl, Ljungsbro 
                 Kristina Öhman, Ljungsbro
                 Tobias Göransson, Ljungsbro
                 Camilla Ruuth, Vreta kloster
                 Marie-Helene Klementsson, Berg
                 Kyrkoherde Emil Stenhammar

                 ERSÄTTARE
                 Catharina Reinholdsson, Ljungsbro
                 Lone Friberg, Ljungsbro
                 Ebo De Muinck, Ljungsbro
                 Linda Gerhardsson, Ljungsbro
                 Josefine Andersson, Ljungsbro

                 Dataskyddsombud

                 Vreta klosters församlings dataskyddsombud är
                 Erika Malmberg, 072-549 64 34

                 dataskyddsombud@intechrity.se

                 Facebook-sida för Vreta klosters församling