Foto: Maria Starborg

Vuxenkörer

Har du länge velat sjunga i kör men inte vågat, hunnit eller tagit dig för? Varmt välkommen att höra av dig till oss! Körerna fyller en viktig roll i församlingen med sång och engagemang, både i gudstjänster och i andra sammanhang.
Att sjunga tillsammans ger energi och livsglädje.
Ibland gör vi gemensamma projekt för vuxenkörerna. 

CantaNova

En blandad kör med varierad repertoar.
Samarbetar ibland andra musiker och grupper. 
Övar torsdagar 19.00 i Stefansgården.
Vid intresse kontakta körledare: Lisbeth Christiansson
lisbeth.christiansson@svenskakyrkan.se

Stjärnorps kyrkokör

En blandad kör för daglediga.
Övar onsdagar 15.30-17.00 i Bergs församlingshem.
För information och anmälan, kontakta Jennifer Lind
jennifer.lind@svenskakyrkan.se 

Vreta klosters kyrkokör

En blandad kör som sjunger nyskriven musik och klassiska verk.

Vi söker två tenorer och två basar.

Under det närmsta året gör vi en hel del svensk musik.

Övar torsdagar 19.00-21.00 i Bergs församlingshem.
Kontakta Maria Starborg
maria.starborg@svenskakyrkan.se

Vox Calluna

En vokalensemble för damröster.
lisbeth.christiansson@svenskakyrkan.se

Stella Vocalis

Damkör som repeterar varannan vecka. 
För frågor och provsjungning kontakta
maria.starborg@svenskakyrkan.se 

 

 

En del av det jag tycker om med kören är vad vi kan klara av tillsammans, och att helheten låter bra.

Sopran i Vreta klosters kyrkokör