Kyrkofullmäktige 2018-2021

Dessa är förtroendevalda till kyrkofullmäktige.

Ordförande

Christina Pihlström. 070-669 66 31, pihlan@telia.com

Vice Ordförande

Ann-Marie Lind

Ledamöter

Beling Leif
De Haan Albert
Edlund Kerstin
Eriksson Ingvar
Franzén Percy
Friberg Anna
Göransson Tobias
Jonsson Per
Karlsson Arne
Karlsson Håkan
Karlsson Märta
Klementsson Marie-Helene
Ladell Kristina
Lagnestam Linda
Lahrin Sture
Larsson Lena Marianne
Mårtensson Ola
Olsson Lise-Lotte
Olsson Nicklas
Ruth Camilla
Sahlman Andreas
Stenberg Willy
Öhman Kristina

Ersättare

1. Kristina Karlsson
2. Elisabet Kihlberg
3. Susanne Andersson
4. Arne Pihlström
5. Per Andersson
6. Anna Haglund Fröhler
7. Anders Johansson Kihlberg
8. Christina Österberg
9. Michael Wernersson
10. Birgitta Claesson
11. Inger Giertz
12. Lena Johansson
13. Gun-Marie Persson 

 

Om kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden som exempelvis budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor, val av kyrkoråd, riktlinjer och mål för verksamheten. Församlingsbor är välkomna till kyrkofullmäktiges sammanträden, som är offentliga och öppna för alla. 

Kyrkofullmäktige väljs vid kyrkovalet var fjärde år. Alla Svenska kyrkans medlemmar som har fyllt 16 år har rätt att rösta.

Kyrkofullmäktiges protokoll