Kyrkofullmäktige 2022-2025

Dessa är förtroendevalda till kyrkofullmäktige.

Ordförande

Ingvar Eriksson 070-648 78 10, kringvar2@telia.com

Vice Ordförande

Albert de Haan

Ledamöter

Märta Karlsson
Ola Mårtensson
Petra Pihl
Andreas Sahlman
Marie-Helene Klementsson
Anna Haglund Fröhler
Arne Pihlström
Anna Friberg
Håkan Karlsson
Linda Lagnestam
Tobias Göransson
Gun-Marie Persson
Per Jonsson
Linda Gerhardsson
Sture Lahrin
Marianne Larsson
Leif Beling
Hille Franzén
Anders Kihlberg
Johanna Nordmyr
Percy Franzén
Ann-Marie Lind
Lone Friberg

Ersättare

1. Kerstin Edlund
2. Kristina Karlsson
3. Kristina Öhman
4. Magnus Magdesjö
5. Kristina Pihlström
6. Inger Giertz
7. Kristina Ladell
8. Josefine Andersson
9. Elisabet Kihlberg
10. Inger Berg
11. Christina Österberg
12. Irene Mårtensson
13. Michael Wernersson

 

Om kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden som exempelvis budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor, val av kyrkoråd, riktlinjer och mål för verksamheten. Församlingsbor är välkomna till kyrkofullmäktiges sammanträden, som är offentliga och öppna för alla. 

Kyrkofullmäktige väljs vid kyrkovalet var fjärde år. Alla Svenska kyrkans medlemmar som har fyllt 16 år har rätt att rösta.