Foto: Hanna Hummelbo

Barn i gudstjänsten

Barn är självklart välkomna i gudstjänsterna. Om barnen tröttnar på att sitta still så kan de gå till en lekhörna.

Tips och tricks

Sitt gärna långt fram med barnen där det är lättare för de små att se och höra det som sker vid och omkring altaret.

Om så behövs – förklara för barnen och varandra vad som sker i mässan.

Foto: Alex&Martin/IKON

Sjung med i psalmerna, be och uttala de gemensamma delarna i liturgin (liturgi = allt som görs i gudstjänsten). Barn och vuxna lär sig liturgins moment genom att härma.

Känn dig fri att lämna gudstjänsten för en stund om du behöver det, själv eller med ditt barn (toa-besök eller annat).

Kom ihåg att det sättet vi tar emot varandra på i kyrkan, ger en bild om hur kyrkan är, hur Gud är och hur vi är mot varandra. Låt särskilt barnen känna att de och alla andra är och hör hemma där.

Barns närvaro är en Guds gåva till kyrkan och de påminner oss bland annat om att vår församling växer.