Församlingshem

I församlingen finns fem församlingshem som används till både körövningar, mötesplatser, dopkaffe, begravningsluncher och annat.

Bergs församlingshem

Det ligger i samhället Berg, ungefär 400 m från Vreta klosters kyrka.

Här finns stora salen, lilla salen, stort kök, en lägenhet och en barnlokal. I lägenheten brukar passerande pilgrimmer inhysas.

Platser

Stora salen: ca 80 personer
Lilla salen: ca 20 personer

Stefansgården

Den ligger mitt i Ljungsbro, tillsammans med Allhelgonakyrkan. 

Här finns flera samlingslokaler. Det finns också församlingsexpeditionen och de flesta anställdas kontor.

Platser

Stora salen: ca 60 personer
Övre salen:  ca 15 personer

Karta över Stefansgården (pdf)

Ljungs församlingshem

Det ligger ungefär 100 meter nedanför Ljungs kyrka, bredvid Ljungs skola.

Här finns samlingssalar och kök, samt en lägenhet som hyrs ut till en privatperson.

platser

Övre salen: ca 60 personer.

Stjärnorps sockenstuga

Den ligger nedanför Stjärnorps kyrka, ungefär 100 meter ifrån.

Här finns en samlingssal, kök och samtalsrum. Det finns möjlighet att ha till exempel dopkaffen eller begravningsluncher.

Byggnaden ägs inte av kyrkan utan hyrs av ägarna till Stjärnorps slott.

platser:

Samlingssalen: ca 70 personer 

Flistads församlingshem

Det ligger bredvid Flistads kyrka.

Här finns en samlingssal, kök och en lägenhet som hyrs ut till privatpersoner.

platser:

Samlingssalen: ca 60 personer

Kontakt församlingsexpeditionen

Svenska kyrkan i Vreta klosters församling 

Besöksadress: Löjtnantsgatan 1, 585 71 Ljungsbro
Postadress: Vreta klosters församling, Box 64, 585 07 Ljungsbro
Telefon: 013-636 58
Epost: vretaklosters.forsamling@svenskakyrkan.se
Org.nr: 252004-2637

Öppettider: 

Ni når oss på telefon 013-636 58 under expeditionstiderna nedan.
Måndag, tisdag och torsdag 9.30-11.30 och 13.00-15.00