Foto: Emma Larsson/IKON

Du behövs!

Det finns många olika möjligheter att bidra med sin tid och engagemang i församlingen. Vill du engagera dig – kontakta handledaren för den uppgift du tycker verkar intressant.

Gudstjänsten

Textläsare

Läsa en av söndagens texter i gudstjänsterna.
Kontaktperson: Britta Karlsson

Förbönsledare

I Bibeln beskrivs församlingen som Kristi kropp där kroppsdelarna sinsemellan är olika och har olika uppgifter, men där alla behövs.

1 Kor 12:12-27

Be kyrkans förbön i gudstjänsterna. Den som vill kan också skriva förbönen själv.
Kontaktperson: Britta Karlsson

Gudstjänsttekniker

Göra i ordning kyrkan inför gudstjänsten samt sköta ljudet under gudstjänsten.
Kontaktperson: Thomas Mårtensson

Ministrant

Bära kors eller ljus i processionerna samt assistera vid dukningen av nattvardsbordet.
Kontaktperson, Vreta kloster: Britta Karlsson, Magnus Fröhler
Kontaktperson, Allhelgonakyrkan: Magnus Fröhler

Kyrkkaffe

Ansvara för kyrkkaffet i samband med gudstjänsterna.
Kontaktperson, Vreta kloster: Magnus Fröhler
Kontaktperson, Allhelgonakyrkan: Magnus Fröhler

Grupper och mötesplatser

Konfirmandledare

Medverka i konfirmandarbetet och följa en grupp från inskrivningen i augusti till konfirmationen under våren/sommaren.
Kontaktperson: Annie Wernersson

Barnverksamhet

Medverka i församlingens barnverksamhet i grupper eller i samband med besök från förskolor och skolor.
Kontaktperson: Annie Wernersson 

Diakonigruppen

En besöksgrupp som ansvarar för församlingens uppvaktningar av äldre, 80-årsfester och hembesök hos ensamma.
Kontaktperson: Britta Karlsson

Dagledigträffar

Här hjälper man till med att ordna fika och planera aktiviteter vid gemenskapsträffarna i Ljung, Flistad, Stjärnorp, Berg och Ljungsbro.
Kontaktperson: Britta Karlsson

 

Sång och musik

Körsång

Församlingens körer övar regelbundet och medverkar i gudstjänster och andra sammanhang.
Kontaktperson: Kristin Stenberg

Instrumentalist

Uppgiften väljs utifrån ditt instrument och din kunskap, t ex kompa en kör, spela en överstämma till en psalm eller medverka i någon av församlingens instrumentalgrupper.
Kontaktperson: Kristin Stenberg

Ljungsbro café & second hand

Volontär

Som volontär i Ljungsbro café & second hand är du med och bidrar till en mötesplats som gör skillnad lokalt, här och nu. 
Kontaktperson: Marie Magdesjö

Skänka saker

Dina gåvor inger hopp och en möjlighet till förändring för de människor vi möter.
Kontaktperson: Marie Magdesjö

Sommarvärdar i Vreta klosters kyrka

Under sommaren hålls Vreta klosters kyrka öppen och på helgerna behövs någon som möter besökarna.
Kontaktperson: Märta Karlsson. Tel 013-392295 eller 0708-3424466.

Internationellt

Internationella gruppen

Tillsammans fundera över hur församlingens internationella arbete ska se ut och hur vi kan se att vi är en del av den världsvida kyrkan.
Kontaktperson: Magnus Fröhler

Kontaktuppgifter