Foto: Magnus Aronsson /IKON

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid. 

Begravningens tre huvudområden

Begravning är i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt ta hand om en avliden samt de riter som förknippas med det. Det är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden: praktiska åtgärder, begravningsceremoni och gravsättning. Planering, praktiska förberedelser och samordning är dödsboets ansvar. Det kan en begravningsentreprenör hjälpa till med om man inte vill göra det själv. 

Boka begravning

Kyrkor

Vreta klosters kyrka, Allhelgonakyrkan, Ljungs kyrka, Stjärnorps kyrka och Flistads kyrka hör till Vreta klosters församling. De är alla möjliga att ordna begravning i.

Tider

Församlingens begravningstider är tisdagar, torsdagar och fredagar 11.00.

Boka begravning

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan kan begravningen arrangeras i kyrkan. Begravning bokas antingen genom en begravningsbyrå eller direkt på församlingsexpeditionen i Ljungsbro. Vid bokningen har man också möjlighet att ställa ­frågor om praktiska ting. Då meddelas också vem som är tjänstgörande präst och musiker. Har ni frågor om begravningen och innehållet, kontakta gärna någon av prästerna.

Om den avlidne inte var medlem finns lokaler för borglig begravning att låna. Då ingår endast vaktmästare som personal.

Foto: Alex&Martin/IKON

Samtal och planering av begravningen

Inför begravningen tar tjänstgörande präst kontakt med er för samtal och planering av begravningsgudstjänsten. Då finns möjlighet att framföra önskemål. Tillsammans skapar ni ett värdigt och fint avsked. Ordningen för begravningsgudstjänsten finns i psalmboken eller här.

Musik och psalmer

Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och kyrkomusikern.

Minnesstund

Efter gudstjänsten kan man fortsätta gemenskapen i en eftersamling. Önskas en minnesstund finns lokaler att låna kostnadsfritt i församlingen. Stefans­gården, Bergs församlingshem, Ljungs församlingshem, Flistads församlingshem och Stjärnorps sockenstuga finns att välja mellan. För mer information och bokning, kontakta församlingsexpeditionen.

Gravsättning

Man kan välja mellan en kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund. I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser ofta en gravsten. I urngravar, askgravlund och minneslund begravs stoft som har kremerats. Urngraven är oftast utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym. Askgravlunden är som en minneslund, men med namnen angivna på en gemensam yta. Askgravlund finns vid Flistads kyrka och på Vreta klosters kyrkas kyrkogård.

Förbön

I församlingens gudstjänster ber man för den avlidne.

Samtalsgrupp för sörjande

Församlingen erbjuder samtalsgrupper där personer som mist någon genom döden kan dela sina tankar och upplevelser och få hjälp med att hitta ett liv vidare.

Det finns också möjlighet att ha enskilt samtal med diakon eller präst.

Kontakta någon av diakonerna eller prästerna om du behöver prata.

Anställda

Här finns kontaktuppgifter till de anställda i församlingen.

Någon att prata med

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov när livet inte blivit som man tänkt sig. Till kyrkan kan man kostnadsfritt komma och prata om precis vad som helst.