Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och är ett beredande och verkställande organ. Nuvarande kyrkoråd är valda för 2022-2025.

Ledamöter

Ordförande: Ola Mårtensson, Ljungsbro,
ola.martenson@gmail.com

Vice ordförande: Ann-Marie Lind, Ljung,
ann-marie.lind@svenskakyrkan.se 

Märta Karlsson, Vreta kloster,
marta.e.karlsson@telia.com

Albert De Haan, Flistad,
de.haan@telia.com

Sture Lahrin, Ljungsbro,
sture.lahrin@telia.com

Petra Pihl, Ljungsbro

Kristina Öhman, Ljungsbro

Tobias Göransson, Ljungsbro

Camilla Ruuth, Vreta kloster

Marie-Helene Klementsson, Berg

Kyrkoherde Emil Stenhammar

ERSÄTTARE

Catharina Reinholdsson, Stjärnorp
Lone Friberg, Ljungsbro
Ebo De Muinck, Ljungsbro
Linda Gerhardsson, Berg
Josefine Andersson, Stjärnorp

Om kyrkorådet

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige, är församlingens styrelse och är ett beredande och verkställande organ.

Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och att ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Kyrkorådets uppgift är även att leda och samordna församlingens förvaltning och ha hand om ekonomiförvaltning samt förvalta kyrkans och församlingens egendom.

Kyrkorådet har två utskott: Budgetutskottet samt Fastighets- och kyrkogårdsutskottet.
Kyrkorådet har också en Internationell grupp och en Miljögrupp.

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokollen finns tillgängliga på församlingsexpeditionen.