Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och är ett beredande och verkställande organ. Nuvarande kyrkoråd är valda för 2022-2025.

Ledamöter

Ordförande: Ola Mårtensson, Ljungsbro, 070-348 38 16, e-post 
Vice ordförande: Ann-Marie Lind, Ljung, 073-048 69 05, e-post 
Märta Karlsson, Vreta kloster, 070-819 84 66, e-post
Albert De Haan, Flistad, 070-590 20 85, e-post
Sture Lahrin, Ljungsbro, 013-653 56, e-post
Petra Pihl, Ljungsbro
Kristina Öhman, Ljungsbro
Tobias Göransson, Ljungsbro
Camilla Ruuth, Vreta kloster
Marie-Helene Klementsson, Berg
Kyrkoherde Emil Stenhammar

ERSÄTTARE

Catharina Reinholdsson, Ljungsbro
Lone Friberg, Ljungsbro
Ebo De Muinck, Ljungsbro
Linda Gerhardsson, Berg
Josefine Andersson, Ljungsbro

Om kyrkorådet

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige, är församlingens styrelse och är ett beredande och verkställande organ.

Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och att ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Kyrkorådets uppgift är även att leda och samordna församlingens förvaltning och ha hand om ekonomiförvaltning samt förvalta kyrkans och församlingens egendom.

Kyrkorådet har fyra utskott: Budgetutskottet, Förskoleutskottet, Fastighets- och kyrkogårdsutskottet samt Internationella utskottet.

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokollen finns tillgängliga på församlingsexpeditionen.