Foto: Magnus Aronson/IKON

Unga ledare

För dig som är konfirmerad och vill engagera dig i Vreta klosters församling. Man kan vara med i en eller flera aktiviteter, så mycket man har tid eller lust med.

Som ung ledare erbjuds man utbildning både inom det område man vill engagera sig i och stiftets gemensamma unga ledare-utbildningar.

Dessutom får man någon slags uppmuntran, t ex resa till Liseberg, sommarresa till Italien eller liknande.

Konfirmandledare

Du kan medverka som ledare i en konfirmandgrupp från starten i augusti till konfirmationen i maj.

Du behövs!

Vreta klosters församling är helt beroende av att människor är engagerade i församlingens liv. Vill du vara med att bidra med din tid så finns många möjligheter.

Intresseanmälan

Kontakta din ledare eller respektive handledare.