Foto: Sture Lahrin

Internationella gruppen

Tillsammans funderar gruppen över hur församlingens internationella arbete ska se ut och hur vi kan se att vi är en del av den världsvida kyrkan.

Gruppen driver också församlingens faste- och julkampanj som varje år arrangeras av Svenska kyrkans internationella arbete nationellt.

Är du sugen på att engagera dig i gruppen?
Hör av dig till Magnus Fröhler.