En kvinnlig diakon sitter utomhus och samtalar med en kvinna.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Vill du prata med någon

Församlingens diakon och präster erbjuder samtal (kostnadsfritt). Samtal sker under tystnadsplikt.

Ibland är det skönt att få tala med någon som har tystnadsplikt som gör det möjligt att ta upp de frågor du bär på djupet och inte kan eller vill dela med andra. Du bestämmer själv vad du vill tala om – relation, sorg, hälsa eller annat som tynger dig.

Diakon Britta Karlsson, 013-680 54
Präst Magnus Fröhler, 013-666 74
Präst Ingrid Holmgren, 013-23 32 12
Präst Joakim Hultén, 013-622 04
Präst Simon Ragnar, 0730-36 50 54
Kyrkoherde Emil Stenhammar, 013-638 72