En kvinnlig diakon sitter utomhus och samtalar med en kvinna.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Vill du prata med någon

Församlingens diakon och präster erbjuder samtal (kostnadsfritt). Samtal sker under tystnadsplikt.

Ibland är det skönt att få tala med någon som har tystnadsplikt som gör det möjligt att ta upp de frågor du bär på djupet och inte kan eller vill dela med andra. Du bestämmer själv vad du vill tala om – relation, sorg, hälsa eller annat som tynger dig.

Diakon Anna Offelin, 013-680 54
Präst Magnus Fröhler, 013-666 74
Präst Ulrika Zander Haapaniemi, 013-640 22
Präst Simon Ragnar, 013-636 21
Kyrkoherde Emil Stenhammar, 013-638 72