Foto: IKON

Någon att prata med

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov när livet inte blivit som man tänkt sig. Till kyrkan kan man kostnadsfritt komma och prata om precis vad som helst.

Enskilt samtal/Själavårdssamtal

Ibland är det skönt att få tala med någon som har tystnadsplikt som gör det möjligt att ta upp de frågor du bär på djupet och inte kan eller vill dela med andra. 

Du bestämmer själv vad du vill tala om – relation, sorg, hälsa eller annat som tynger dig. Det finns också öppenhet för att ta upp frågor om andlighet, tro, tvivel och hur de relaterar till ditt liv. Kanske behöver du hjälp med något praktiskt.

Prästerna har, precis som alla präster i Svenska kyrkan, fullständig tystnadsplikt. För diakoner gäller tystnadsplikt som bryts om till exempel ett barn far illa. 

Det brukar vara lagom att ses i en timme. Om du trivs med formen kan vi boka tid för fler samtal. Samtalen är kostnadsfria.

Hembesök

Om du inte har möjlighet att ta dig till församlingsexpeditionen så kan diakonen eller prästen komma på besök hemma hos dig och ha samtalet där. Meddela det när du bokar samtal.

Samtalsgrupp

Varje år bjuder en präst eller diakon in till en samtalsgrupp för sörjande vid dödsfall. Denna grupp har ibland utmynnat i en samtalsgrupp som pratar om lite allt möjligt.

Med jourhavande präst kan du när som helst chatta, skicka mail eller ringa. Foto: Magnus Aronson/IKON

Har du önskemål om andra samtalsgrupper, till exempel för bibelstudier, tro eller liv, kontakta någon av diakonerna, se nedan.