Meny

Gudstjänster

Gud välkomnar alla till gudstjänst. Vi får komma som vi är, med våra egna rörelser och uttryck.

Vreta klosters kyrka 
Laudes varje dag kl 8.00.
Vesper måndag-fredag kl 17.00 Lördag och söndag kl 18.00
Morgonmässa varje fredag kl 8.30
Högmässa varje söndag och kyrklig helgdag 11.00.

Allhelgonakyrkan
Mässa varje söndag 11.00 och varje onsdag 9.00. 

Stjärnorps kyrka och Flistads kyrka 
Gudstjänst eller mässa varannan söndag 16.00.
I Stjärnorps kyrka firas också vardagsgudstjänst 18.30 en torsdag i månaden.

Ljungs kyrka
Mässa varje fredag kl 15.00.
Musikgudstjänst en gång i månaden. Utbud och tider varierar. 

Se kalendern nedan för detaljer. Upplev församlingens musikliv.

Andakter på servicehus:

Vretaliden onsdagar jämna veckor 13.45
Kanalgården onsdagar jämna veckor 15.00
Härnebacken torsdagar ojämna veckor 13.45
Ekhult torsdagar ojämna veckor 15.30

Tips och tricks i gudstjänsten

Sitt gärna långt fram med barnen där det är lättare för de små att se och höra det som sker vid och omkring altaret.

Om så behövs – förklara för barnen och varandra vad som sker i mässan.

Sjung med i psalmerna, be och uttala de gemensamma delarna i liturgin (liturgi = allt som görs i gudstjänsten). Barn och vuxna lär sig liturgins moment genom att härma.

Känn dig fri att lämna gudstjänsten för en stund om du behöver det, själv eller med ditt barn (toa-besök eller annat).

Kom ihåg att det sättet vi tar emot varandra på i kyrkan, ger en bild om hur kyrkan är, hur Gud är och hur vi är mot varandra. Låt särskilt barnen känna att de och alla andra är och hör hemma där.

Barns närvaro är en Guds gåva till kyrkan och de påminner oss bland annat om att vår församling växer.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.