Ljungs kyrka

Ljungs kyrka är församlingens största kyrka och används framför allt till musikgudstjänster.

Ljung är församlingens största kyrka, byggd i gustaviansk stil
i slutet av 1700-talet på initiativ av riksrådet Axel von Fersen d.ä.

Kyrkan används flitigt för dop och vigslar, men är också mycket väl lämpad för musikgudstjänster beroende på den goda akustiken och de utmärkta instrumenten.

Besöka kyrkan

Kyrkan är oftast öppen dagligen och kan också besökas i samband med gudstjänst, se kalendern på förstasidan.

 • Magnus Fröhler

  Magnus Fröhler

  Vreta klosters församling

  Präst

  Mer om Magnus Fröhler

  Ansvarar för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift, som är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.