Ljungs kyrka

Ljungs kyrka är församlingens största kyrka och används framför allt till musikgudstjänster.

Ljung är församlingens största kyrka, byggd i gustaviansk stil
i slutet av 1700-talet på initiativ av riksrådet Axel von Fersen d.ä.

Kyrkan används flitigt för dop och vigslar, men är också mycket väl lämpad för musikgudstjänster beroende på den goda akustiken och de utmärkta instrumenten.

Besöka kyrkan

Kyrkan kan besökas i samband med gudstjänst, se kalendern på förstasidan.

Magnus Fröhler

Magnus Fröhler

Vreta klosters församling

Präst

Mer om Magnus Fröhler

Ansvarar för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift, som är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.