Foto: Paul Jeffrey/ACT/IKON

Internationellt arbete

Vreta klosters församling är en del av den världsvida kyrkan. Det syns genom det internationella arbetet.

Vänförsamlingar

Vreta klosters församling har flera vänförsamlingar, både i Afrika och Europa.

Internationella gruppen

Tillsammans funderar gruppen över hur församlingens internationella arbete ska se ut och hur vi kan se att vi är en del av den världsvida kyrkan.

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkans internationella arbete är hela Svenska kyrkans hjälporganisation och kämpar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck tillsammans med kyrkor och organisationer över hela världen. En del av ACT alliance.