Kyrkogårdar och gravrätt

I Vreta klosters församling finns det fyra kyrkogårdar: Vreta kloster, Stjärnorp, Ljung och Flistad.

Begravningsskick

Man kan välja mellan olika gravskick: kistgrav, urngrav och begravning i minneslund eller askgravlund. Minneslund är en gravplats med anonym karaktär utan gravrätt. Snittblommor och ljus kan placeras på en gemensam smyckningsplats. I Flistad och Vreta kloster finns askgravlundar som är som minneslundar, men de kompletteras med den avlidnes namn.

Gravrätt

Gravrätt uppkommer då en gravplats upplåts för gravsättning av den avlidens stoft eller aska. Upplåtelse av gravrätt är kostnadsfri i 25 år. 

Förnyelse av gravrätt

Förnyelse av gravrätt kan efter 25 år från senaste gravsättning ske med högst 10 år i taget enligt följande taxa:

  • Kistgrav (1,25 m bred) 800 kr/10 år (80 kr/år)

  • För varje ytterligare 1,25 m 800 kr/10 år (80 kr/år)

  • Urngrav (1,25 m) 800 kr/10 år (80 kr/år)

Förlängning eller förnyelse av gravrätt kan ske innan gravrättstiden gått ut. Gravrätten får då inte överskrida 10 från förnyelseåret.

Gravskötsel

Gravrättsinnehavaren har ansvar för att graven vårdas. Kyrkogårdsförvaltningen kan mot en avgift vårda och underhålla graven.

Då ingår följande:

Skötsel: På våren tas granris och vinterdekorationer bort. Under växtsäsongen utförs ogräsrensning, borttagning av vissna snittblommor och trimning kring gravstenen. Under hösten tas sommarblommor bort. Dessutom ser de i övrigt till så att graven är i ordnat och värdigt skick.

Plantering: Penséer planteras på våren och isbegonia på sommaren.

Vinterdekoration: Liggare av ädelgranris med kottar och statice (torkad blomma).

För 2022 är taxorna fastställda till:

Grav 1,25 m eller mindre:
Skötsel* 470 kr
Skötsel och plantering 620 kr
Vinterdekoration 210 kr

Grav över 1,25 m
Skötsel* 610 kr
Skötsel och plantering 760 kr
Vinterdekoration 210 kr

3-4 platsgravar
Skötsel* 770 kr
Skötsel och plantering 1150 kr

5 platsgravar eller större
Skötsel* 1020 kr
Skötsel och plantering 1620 kr   

*Förutsätter växtval som inte är mer krävande än förvaltningens planteringserbjudande. 

Tilläggstjänster:

Tvätt av max 60x80 cm gravsten 350 kr
Tvätt av större sten 600 kr
Utsättning av ljus 100 kr
Vinterdekoration till Allhelgona 210 kr
Ifyllande av text på gravsten, färg 45 kr/tecken
Övriga arbeten, timtaxa 470 kr /timme

Avräkningskonto

Om man vill betala in en större summa pengar till gravskötsel kan man starta ett avräkningskonto. Man kan välja om man vill ha skötsel (S), skötsel och plantering (SP) eller skötsel, plantering och vinterdekoration (SPV).

Enkelgrav (1,25 m bred eller mindre)
                S                 SP                  SPV
5 år        3 915 kr     5 165 kr       6 920 kr
10 år      7 830 kr    10 330 kr     13 840 kr
15 år     11 745 kr   15 495 kr     20 750 kr
20 år     15 660 kr   20 660 kr     27 670 kr

Dubbelgrav (över 1,25 m bred)
                S                 SP                  SPV
5 år        5 080 kr     6 330 kr       8 080 kr
10 år     10 160 kr   12 660 kr     16 170 kr
15 år     15 240 kr   18 990 kr     24 250 kr
20 år     20 320 kr   25 320 kr     32 330 kr

Gravkartor

Gravkarta Vreta kloster (pdf)

Gravkarta Flistad (pdf)

Gravkarta Ljung (pdf)

Gravkarta Stjärnorp (pdf)