Kyrkogårdar och gravrätt

I Vreta klosters församling finns det fyra kyrkogårdar: Vreta kloster, Stjärnorp, Ljung och Flistad.

Begravningsskick

Man kan välja mellan olika gravskick: kistgrav, urngrav och begravning i minneslund eller askgravlund. Minneslund är en gravplats med anonym karaktär utan gravrätt. Snittblommor och ljus kan placeras på en gemensam smyckningsplats. I Flistad och Vreta kloster finns askgravlundar som är som minneslundar, men de kompletteras med den avlidnes namn.

Gravrätt

Gravrätt uppkommer då en gravplats upplåts för gravsättning av den avlidens stoft eller aska. Upplåtelse av gravrätt är kostnadsfri i 25 år. 

Förnyelse av gravrätt

Förnyelse av gravrätt kan efter 25 år från senaste gravsättning ske med högst 10 år i taget enligt följande taxa:

  • Kist- och urngrav (1,25 m bred) 850 kr/10 år (85 kr/år)

  • Kistgrav (2,5 m bred) 1700 kr/10 år (170 kr/år)

Förlängning eller förnyelse av gravrätt kan ske innan gravrättstiden gått ut. Gravrätten får då inte överskrida 10 från förnyelseåret.

Gravskötsel

Gravrättsinnehavaren har ansvar för att graven vårdas. Kyrkogårdsförvaltningen kan mot en avgift vårda och underhålla graven.

Då ingår följande:

Skötsel: På våren tas granris och vinterdekorationer bort. Under växtsäsongen utförs ogräsrensning, borttagning av vissna snittblommor och trimning kring gravstenen. Under hösten tas sommarblommor bort. Dessutom ser de i övrigt till så att graven är i ordnat och värdigt skick.

Plantering: Penséer planteras på våren och isbegonia på sommaren.

Vinterdekoration: Liggare av ädelgranris med kottar och statice (torkad blomma).

För 2024 är taxorna fastställda till:

Enkelgrav 1,25 m eller mindre:
Skötsel* 490 kr
Skötsel och plantering 645 kr
Vinterdekoration 225 kr

Dubbelgrav upp till 2,5 meter bred
Skötsel* 630 kr
Skötsel och plantering 790 kr
Vinterdekoration 225 kr

3-4 platsgravar
Skötsel* 800 kr
Skötsel och plantering 1195 kr

5 platsgravar eller större
Skötsel* 1060 kr
Skötsel och plantering 1680 kr   

*Förutsätter växtval som inte är mer krävande än förvaltningens planteringserbjudande. 

Tilläggstjänster:

Tvätt av max 60x80 cm gravsten 360 kr
Tvätt av större sten 620 kr
Utsättning av ljus 120 kr
Vinterdekoration till Allhelgona 225 kr
Övriga arbeten, timtaxa 490 kr /timme

Avräkningskonto

Om man vill betala in en större summa pengar till gravskötsel kan man starta ett avräkningskonto. Man kan välja om man vill ha skötsel (S), skötsel och plantering (SP) eller skötsel, plantering och vinterdekoration (SPV).

Enkelgrav (1,25 m bred eller mindre)
                S                 SP                  SPV
5 år        4 080 kr     5 375 kr       7 250 kr
10 år     8 160 kr    10 750 kr     14 500 kr
15 år     12 240 kr   16 125 kr     21 750 kr
20 år     16 320 kr   21 500 kr     29 000 kr

Dubbelgrav (över 1,25 m bred)
                S                 SP                  SPV
5 år        5 250 kr     6 580 kr       8 455 kr
10 år     10 500 kr   13 160 kr     16 910 kr
15 år     15 750 kr   19 740 kr     25 365 kr
20 år     21 000 kr   26 320 kr     33 820 kr

Gravkartor

Gravkarta Vreta kloster (pdf)

Gravkarta Flistad (pdf)

Gravkarta Ljung (pdf)

Gravkarta Stjärnorp (pdf)