Foto: Linda Mickelsson/IKON

Diakoni

Kyrkans sociala arbete.

Diakoni betyder tjänst och är en del av församlingens grundläggande uppgift i Svenska kyrkan enligt kyrkoordningen.

Diakoni uttrycker den kristna tron i handling. Det innebär att ha omsorg om människan i livets olika livssituationer och den har därför en central roll i vår församling och genomsyrar allt vårt arbete. Man kan säga att diakonin är kyrkans sociala arbete och är alla döptas ansvar.

För Vreta klosters församling innebär detta: 

  • Att ha omsorg om den enskilda individen såväl som utsatta grupper i samhället, båda perspektiven behövs.
  • Att erbjuda enskilda samtal och samtal i grupp efter människors behov.
  • Att finnas för alla som bor eller vistas i församlingen och behöver stöd i olika livssituationer.
  • Att skapa mötesplatser som är helande och utvecklande för människor.
  • Att ge röst åt den svage, protestera mot orättvisor och övergrepp och vara en samverkanspartner i samhället.